Fullførte prosjekter

Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser

I juli 2015 trådte nye bestemmelser om midlertidige ansettelser i kraft.

Arbeidsgiverne kan med grunnlag i denne bestemmelsen ansette arbeidstakere midlertidig i en periode på opp til 12 måneder, uten noen særskilt begrunnelse. På oppdrag fra KS skal Fafo undersøke hvilke erfaringer norske kommuner og fylkeskommuner har hatt med den nye hjemmelen.

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

desember 2016
august 2017