Fullførte prosjekter

Evaluering av finansordning i barnevernet

Effekter av endringer i finansieringsmåte på bruken av institusjonstiltak og oppbygging av alternative tiltak i bydelene i Oslo. Kartlegging av bruk av tilbud, endringer i arbeidsmåte, erfaringer i forhold til å velge en god løsning for barna.

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Oslo Kommune

Prosjektperiode

februar 2005
januar 2005