Fullførte prosjekter

Evaluering av distriktsutviklingsprosessen i Tollvesenet

Tollvesenet gjennomførte i 2004 en større organisasjonsendring. Prosjektet skal evaluere hvordan de ansatte er blitt involvert og ivaretatt i denne omstillingen.

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Toll- og avgiftsdirektoratet

Prosjektperiode

desember 2005
juni 2005