Fullførte prosjekter

Evaluering av tariffavsatte kompetansemidler

Prosjektet skal evaluere ordningen med sentrale kompetansemidler avsatt i de statlige tarifforhandlingene, jfr Hovedtariffavtalen i Staten, pkt 5.6 om kompetanseutvikling. Det skal gjennomføres en analyse av søknadsmassen, prosess, brukertilfredshet og måloppnåelse. Det legges vekt på å få frem mottaksvirksomhetenens erfaringer. 17 bedrifter skal velges ut til telefonintervjuer.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Fornyings- og admdepartementet

Prosjektperiode

oktober 2009
mars 2010