Fagarbeiderundersøkelsen

Innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.

Fafo og NIFU, med teknisk bistand fra Respons Analyse, skal gjennomføre en fagarbeiderundersøkelse innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag. Målet med fagarbeiderundersøkelsen er å frambringe kunnskap om hva slags, hvorvidt, og på hvilke måter kompetanse oppnådd gjennom det norske fagopplæringssystemet brukes i arbeidslivet, slik fagarbeideren selv vurderer det.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:30 NIFU Rapport 2020:30
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård
Utvikling og analyse av en fagarbeider- undersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse

Fafo-notat 2019:10
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Eksterne forskere

Asgeir Skålholt, NIFU
Kaja Reegård, NIFU

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

januar 2018
desember 2020