Fullførte prosjekter

Gjennomgang av samhandlingsrutiner mellom bydelene og barne og familie-etaten

Gjennomgang av samhandlingsrutinene mellom bydelene i Oslo og Barne- og familietaten.

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Eksterne forskere

Hanne Bogen

Oppdragsgiver(e)

Oslo Kommune

Prosjektperiode

desember 2005
februar 2006
81144