Fullførte prosjekter

Gravide i handelen


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2013:06
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

Hovedorganisasjonen Virke

Prosjektperiode

2012