Fullførte prosjekter

Health and Nutrition Indicators in Fafo LC Survey

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Oppdragsgiver(e)

GRB

Prosjektperiode

januar 2003
februar 2003