Fullførte prosjekter

HIV/AIDS - Workers right

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Oppdragsgiver(e)

Kirkens nødhjelp

Prosjektperiode

2002