Fullførte prosjekter

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv


Fafo-utgivelserJ.A. Drøpping & T. Midtsundstad

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad


J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Jon Anders Drøpping (tidligere Fafo-ansatt)

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Prosjektperiode

juli 2003
januar 2003
80934