Fullførte prosjekter

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv


Fafo-utgivelser



  • Arbeidsgiverforeningen Spekter

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad


J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad


Publisering

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad


  • Arbeidsgiverforeningen Spekter


J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Jon Anders Drøpping (tidligere Fafo-ansatt)

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Prosjektperiode

2003