Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Arbeidsmiljø 8 2003

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter