Fullførte prosjekter

Jordan Household Water Security

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Prosjektdeltaker(e)

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Oppdragsgiver(e)

Midtøsten og Nord-Afrika

Prosjektperiode

november 2003
desember 2005