Fullførte prosjekter

Kompetanse for norsk industri

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Norsk Industri

Prosjektperiode

januar 2006
mai 2007