Fullførte prosjekter

Kompetanse i kommunene


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:51
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og moderniseringsdep.

Prosjektperiode

2014