Fullførte prosjekter

Konkurranseutsetting - omfang og politiske holdninger

Prosjektet skal se på omfanget av konkurranseutsetting av oppgaver i kommunal sektor, samt hvilke holdninger lokalpolitikere har til konkurranseutsetting.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:30
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

januar 2013
mars 2014