Fafo-rapporter

Rapportsøk

Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting

Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2013:30

Nettutgave

Prosjekt: Konkurranseutsetting - omfang og politiske holdninger

Forskere på Fafo: Johan Røed Steen, Kristin Alsos

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester er et politisk kontroversielt tema. I denne rapporten ser vi på norske kommunepolitikeres holdninger til dette spørsmålet. Dette omfatter også hvilke tjenester politikerne mener er best og dårligst egnet til å bli eksponert for kommunal konkurranse, samt hvilke kriterier som er viktige ved valg av leverandører.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20320