Konsulentbruk i NAV


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2013:09
Lise Lien og Svein Erik Moen

Prosjektledelse

Lise Lien

Prosjektdeltaker(e)

Lise Lien

Oppdragsgiver(e)

Norsk Tjenestemannslag

Prosjektperiode

2012