Fullførte prosjekter

Hvorfor tilbyr ikke kommuner mer heltid

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Kommunenes Sentralforbund

Prosjektperiode

mai 2014
mars 2012
81720