Fullførte prosjekter

Lederlønnsforhandlinger i kommunal sektor

Prosjektet skal gi partene kunnskap om praksis og erfaringer fra de lokale lønnsforhandlingene for ledere etter Hovedtariffavtalen kap. 3.4.1 og 3.4.2 i kommuner og fylkeskommuner.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

KS

Fagforbundet

Prosjektperiode

oktober 2007
januar 2008