Fullførte prosjekter

LHBT i arbeidslivet


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:25
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
En kunnskapsgjennomgang

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungd.- og familiedirektoratet

Prosjektperiode

mai 2014
juni 2013
81883