Fullførte prosjekter

Likebehandling ved utleie av arbeidstakere

I 2013 ble det innført regler som skulle sikre at arbeidstakere som er leid ut fra et bemanningsforetak skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Fafo oppdraget med å undersøke hvorvidt disse reglene etterleves. Prosjektet tar sikte på å se nærmere på hvordan reglene praktiserers, om aktører forsøker å omgå reglene, på hvilken måte eventuelle brudd håndheves og om det er behov for nye tiltak.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:15
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

juni 2015
desember 2015