Fullførte prosjekter

Likestilt arbeidsliv

Prosjektet er en oppfølging av arbeidet Fafo gjorde med å utvikle en likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter.

Et pilotprosjekt for å viderutvikle en standard/sertifisering er i gang i Agderfylkene. Fafo skal bidra med å intervjue i tre av forsøksvirksomhetene og dessuten utvikle en intervjuguide som kan brukes i det videre arbeidet.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2018:23
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder

Prosjektledelse

Ragnhild Steen Jensen

Oppdragsgiver(e)

Næringsforeningen i Kristiansandregionen

Prosjektperiode

juni 2017
oktober 2017