Fullførte prosjekter

Kvinner i fagbevegelsen

Prosjektet er en oppfølging fra tilsvarende prosjekt rapport som Bråten og Nergaard gjorde i 2008.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:10
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Representasjon i LO og forbundene

Fafo-rapport 2008:15
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Representasjon i LO og forbundene

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2012
januar 2014