Fullførte prosjekter

Arbeidstid i staten

Prosjektnotatet skisserer opplegg for et tredelt forskningsprosjekt om arbeidstidsordninger i staten. Hensikten er for det første å kartlegge hvilke arbeidstidsordninger som brukes, med særlig vekt på arbeidstid utenfor vanlig dagtid (skift, turnus, mv). Datagrunnlaget vil her være tilgjengelig statistikk.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Eksterne forskere

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

februar 2008
mars 2010