Fullførte prosjekter

Lønns- og arbeidsvilkår for lærere i Norden

Komparativ undersøkelse av lærernes lønns- og arbeidsvilkår i Danmark, Sverige og Finland. Prosjektet skal kartlegge arbeidstidsordninger og lønnsvikår (særlig mekanismer for fastsetting av ulike lønnskomponenter) som er regulert ved lov og sentralt avtaleverk. Videre skal prosjektet kartlegge kompetansekrav, bestemmelser og lærertetthet samt regulering av klassestørrelse og fleksibilitet i forhold til dette.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Kommunenes Sentralforbund

Prosjektperiode

juni 2005
desember 2005