Fullførte prosjekter

Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene

Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene har mange likhetstrekk, men også noen forskjeller. I dette prosjektet skal vi kartlegge de ulike modellene, herunder likheter og forskjeller.

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

6F - et samarbeid mellom fem fagforbund i LO i Sverige: Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund, Målareförbundet og Seko.

Prosjektperiode

april 2018
juni 2018