Fullførte prosjekter

Metodeutvikling for å bestemme det globale estimatet av barnesoldater

Det overordnede målet med dette prosjektet er å støtte den globale innsatsen for å bekjempe bruken av barn i væpnet konflikt, både som barnesoldater og i ulike støttefunksjoner for væpnede styrker og grupper.

Mer spesifikt er målet å utvikle metoder for å kunne estimere et globalt anslag over antallet barn som brukes som soldater og i ulike støttefunksjoner. Disse er ment som et utgangspunkt for å vurdere framgang i forhold til FNs bærekraftsmål 8.7.

FNs bærekraftsmål 8.7: Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms.

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Oppdragsgiver(e)

ILO

Forskningstema

Barnearbeid

Prosjektperiode

februar 2016
mai 2016