Fullførte prosjekter

Nigerianske kvinner som prostituerte i Norge

Prosjektdeltaker(e)

Nerina Weiss

Oppdragsgiver(e)

Justis og Politidepartementet

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014