Fullførte prosjekter

NITO - Lønnsdanning og tvisteløsning

Prosjektet drøfter dagens situasjon i offentlig sektor, og vilkårene for lokal og individuell lønnsdanning. Hvilke utviklingstrekk finner vi for lønnsdanningen i statlig og kommunal sektor, og hva er utfordringene for et frittstående forbund som har som lønnspolitikk å fremme individuell lønnsdanning?

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

NITO

Prosjektperiode

november 2005
oktober 2006