Fullførte prosjekter

Northern Uganda Livelihood Survey

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Oppdragsgiver(e)

United Nations Dev. Programme

Prosjektperiode

februar 2007
mars 2008