Fullførte prosjekter

Ny uførepensjonsordning


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2014:06
Geir Veland
Det måtte gjøres…

Oppdragsgiver(e)

Utredning finansiert av Pensjonsforum

Prosjektperiode

2013