Fullførte prosjekter

Nyere aspekter ved arbeidskamp

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Prosjektperiode

2011