Fullførte prosjekter

Palestine Refugees 2008 - 09

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Prosjektdeltaker(e)

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Oppdragsgiver(e)

Midtøsten og Nord-Afrika

Prosjektperiode

2008