Fullførte prosjekter

Palestine Refugees 2008 - 09

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

juni 2008
mai 2014
91138