Participatory Poverty Monitoring in China

Prosjektledelse

Guri Tyldum

Prosjektdeltaker(e)

Guri Tyldum

Oppdragsgiver(e)

Leading Group for Poverty Alle

Oppdragsgiver(e)

Kina

Prosjektperiode

mars 2003
desember 2003