Fullførte prosjekter

Regjeringens deltidssatsning

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

mai 2014
juni 2014
81761