Fullførte prosjekter

Rekruttering av kompetanse til oljeindustrien.

Oljeindustrien har i dag et stort kompetansebehov, og OLF ser for seg at dette behovet i framtiden også vil måtte dekkes av arbeidskraft fra utlandet. Målsettingen med dette prosjektet er å kartlegge utdanningsinstitusjoner og muligheter for et utdanningssamarbeid mellom oljeindustrien og høyskoler/ universiteter i de nye EU-landene i Sentral- og Øst-Europa (CEE-land) og Norge, og beskrive modeller for hvordan utdanning og rekruttering av kompetanse fra utlandet kan foregå, med sikte på å imøtekomme oljeindustriens behov for kompetanse.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Norsk olje og gass

Prosjektperiode

januar 2007
desember 2008