Fullførte prosjekter

Religiøs reorientering i Sør-Mali

Prosjektet fokuserer på religiøs endring og revitalisering av Islam i Sør-Mali. Mens medieblikket er rettet mot konflikten nord i landet, søker dette prosjektet å forstå religiøs reorientering i sør, der Islam de siste årene har fått en viktigere plass i det offentlige rom. Prosjektet adresserer problemstillinger knyttet til sekularisme og folks oppfatninger om religion, politikk og kjønn. 

 

(Vennligst se engelske nettsider for videre detaljer)

 


Fafo-utgivelser

Fafo-report 2015:19
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes

Rapport Fafo 2015:20
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy et Kristin Jesnes

Fafo-report 2015:04
Anne Hatløy, Massa Coulibaly and Jing Liu

Rapport Fafo 2015:14
Anne Hatløy, Massa Coulibaly et Jing LiuFafo-report 2015:13
Massa Coulibaly and Anne Hatløy

Rapport Fafo 2015:06
Massa Coulibaly et Anne Hatløy

Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes

The Broker Online


Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Eksterne forskere

Massa Coulibaly

Oppdragsgiver(e)

UD, Fred og Forsoning

Prosjektperiode

januar 2014
september 2015
91414