Religiøs reorientering i Sør-Mali

Prosjektet fokuserer på religiøs endring og revitalisering av Islam i Sør-Mali. Mens medieblikket er rettet mot konflikten nord i landet, søker dette prosjektet å forstå religiøs reorientering i sør, der Islam de siste årene har fått en viktigere plass i det offentlige rom. Prosjektet adresserer problemstillinger knyttet til sekularisme og folks oppfatninger om religion, politikk og kjønn. 

 

(Vennligst se engelske nettsider for videre detaljer)

 


Fafo-utgivelser

Rapport Fafo 2015:20
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy et Kristin Jesnes

Fafo-report 2015:19
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes

  • Norwegian Peacebuilding Resource Centre

Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes
  • The Broker

The Broker OnlineRapport Fafo 2015:14
Anne Hatløy, Massa Coulibaly et Jing Liu

Fafo-report 2015:13
Massa Coulibaly and Anne Hatløy

Rapport Fafo 2015:06
Massa Coulibaly et Anne Hatløy


Fafo-report 2015:04
Anne Hatløy, Massa Coulibaly and Jing Liu


Publisering

  • Norwegian Peacebuilding Resource Centre

Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes
  • The Broker

The Broker Online

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Eksterne forskere

Massa Coulibaly

Oppdragsgiver(e)

UD, Fred og Forsoning

Prosjektperiode

januar 2014
september 2015