Fullførte prosjekter

Renholdsbransjen i proffmarkedet – en kartlegging

Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse skal gjennomføre en kartlegging av hvordan renholdsbransjen i proffmarkedet fungerer.

Bakgrunnen er blant annet kritikk som er reist angående lønns- og arbeidsvilkår, herunder mangler i HMS-standarder og arbeidstid, og at det er manglende kunnskap hos innkjøpere om gjeldende lover og regler.

Tidligere undersøkelser har dessuten vist at kjennskapen til godkjenningsordningen for renholdsbedrifter er svak blant kjøpere av renholdstjenester i proffmarkedet.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:19
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken

Fafo-rapport 2018:26
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Arbeidstilsynet

Prosjektperiode

desember 2019
april 2021