Fullførte prosjekter

Samarbeidsprogram for helse i Barentsregionen

Prosjektledelse

Guri Tyldum

Oppdragsgiver(e)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prosjektperiode

2006