Fullførte prosjekter

Senegal Child Begging

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Oppdragsgiver(e)

The World Bank

Prosjektperiode

2006