Fullførte prosjekter

FAMI

Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon (Fami) var et forskningssamarbeid mellom Fafo og NOVA i perioden 2003-2009. Prosjektet drev sin egen nettside, fami.no, som nå er avsluttet.

Dersom du er interessert i mer informasjon om Fami-prosjektet, ta kontakt med Jon Lahlum.

Prosjektledelse

Tone Fløtten

Prosjektdeltaker(e)

Tone Fløtten

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Forskningstema

Levekår og fattigdom

Prosjektperiode

2009