Fullførte prosjekter

Slippery Suffering? A comparative ethnography of the encounter between survivors of war and the Scandinavian welfare states

Målet er en komparativ antropologisk studie av møtet mellom traumatiserte flyktninger fra Midtøsten og de skandinaviske velferdsstatene.

Prosjektledelse

Nerina Weiss

Prosjektdeltaker(e)

Nerina Weiss

Eksterne forskere

Nerina Weiss

Oppdragsgiver(e)

NFR

Prosjektperiode

august 2014
juli 2017