Sosiale og √łkonomiske forhold i Burma

Prosjektledelse

Kristin Dalen

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Dalen

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

2006