Fullførte prosjekter

Stimulering i norsk språk, barn uten barnehageplass

Formålet med prosjektet er å innhente kunnskap og identifisere god praksis i kommuner/bydeler knyttet til å stimulere kunnskaper og ferdigheter i norsk språk for førskolebarn i alderen 3-5 år uten barnehageplass. Samisktalende barn er ikke omfattet a v undersøkelsen.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:23
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Språktilbud til 3–5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage

Oppdragsgiver(e)

Barne, likestillings- og inkluderingsdep.

Prosjektperiode

september 2013
mai 2014