Fullførte prosjekter

Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter. Likheter og forskjeller

I dette prosjektet vil vi undersøke hva private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter med lavt sykefravær gjør for å oppnå lavt sykefravær og om det er forskjeller og likheter i hvordan de oppnår dette.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:20
Lise Lien og Hanne Bogen

Prosjektledelse

Lise Lien

Prosjektdeltaker(e)

Lise Lien

Oppdragsgiver(e)

NHO Service - Arbeidsmiljøfondet

Prosjektperiode

august 2017
april 2018