Fullførte prosjekter

Sykehjemsplasser i Oslo

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Oslo Kommune

Prosjektperiode

mai 2014
desember 2011
81661