Sykehjemsplasser i Oslo

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Oslo Kommune

Prosjektperiode

2011