Fullførte prosjekter

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

Formålet med dette prosjektet er å kartlegge bestemmelser om kompetanseutvikling i tariffavtalene.

Kartleggingen skal gi grunnlag for en diskusjon om hvordan partene i arbeidslivet gjennom tariffoppgjørene kan bidra til å sikre arbeidstakerne nødvendig kompetanse for framtidens arbeidsliv.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2017:14
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

juni 2017
september 2017