Fullførte prosjekter

Tidsbruk i barnehagene i Bydel Alna

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Oslo Kommune

Prosjektperiode

2011